Cokx Ponambient

A médiák királya!

Miben rejlik a jó SEO szöveg titka?

Röviden: a megfogalmazásban. Az élőbeszéddel ellentétben, ahol az adott nyelv ritmusossága, zeneisége befolyással van a hallgatóra, aki ráadásul sok esetben közvetlenül is vissza tud jelezni, a szövegben ezek korlátozottan kapnak szerepet. Tehát az írónak „kompenzálnia” kell, tudatos szerkesztési elemeket kihasználva, hogy ha kellően erős benyomást szeretne kelteni az olvasóban.

De hát annyi féle stílusú SEO szöveg van, hogy lehet őket egy kalap alá venni? A reklámszövegeket a szépirodalommal, a magánjellegű blogbejegyzéseket a társadalmi nyelvhasználatú sajtó cikkeivel, egy naplót egy önéletrajzzal, egy film forgatókönyvét egy színpadra szánt művel, és még sorolhatnánk. E cikkben azonban megkísérelünk valamennyi stílust objektívan szemlélni, azoknak közös nevezőit keresve.

Kihez szólunk a SEO szövegírás során?

Mindenki, az adott témában laikusok számára is érthetővé akarjuk tenni a szöveget, vagy a szaknyelv használatát szigorúan betartva csak egy kiváltságos körhöz szólunk? Nem szabad a SEO szövegírás során azonban azt gondolnunk, hogy csupán a nagy szavak használata majd magasabb szintre emeli a szövegünket. Ez inkább egy bizonytalan szerzőre utal, aki így szeretné learatni a babérokat, sokkal szerencsésebb kitérni az esetlegesen ismeretlen fogalmak megmagyarázására.

Hogyan szólunk?

Az elbeszélői szerep meghatározó minden SEO szövegben. Távolságtartóbb, a szituációk objektívebb megítélésére, elemzésére alkalmas helyzetet teremtünk az egyes szám harmadik személyben történő megfogalmazással. Sokkal személyesebb hangvételű, az elbeszélő belső világának megjelenítésére esélyt adó szerep az elbeszélői szerep, azaz mikor a narráció egyes szám első személyben hangzik el. Egyik megoldás sem jobb a másiknál. Tudnunk kell, mit akarunk elérni a szövegünkkel, illetve, hogy az adott szövegstílus rendelkezik-e bármiféle konvencióval (pl. egy tudományos esszé mindenképpen az első kategóriába fog tartozni), majd ezután meghozni a döntést az elbeszélői nézőponttal kapcsolatban.

Az egyediség megkérdőjelezése a SEO szövegben

Fontos a SEO szöveget érthetőnek, logikusan felépítettnek, és ezáltal élvezhetőnek megszerkeszteni. Ez kutatómunkát, vázlatolást, és folyamatos szerkesztést igényel.
Ne írjunk hosszú mondatokat, mely elvonja a figyelmünket a megfogalmazandó téma lényegéről. Ne váljon félreértés forrásává az alany elhagyása, akár ismételhetjük is azt az érthetőség érdekében. A szóismétlés elkerüléseképpen azonban megnevezhetjük az alanyt többféleképpen, egyszer például tulajdonnevére, egyszer származására, egyszer betöltött pozíciójára utalva (pl.: Anna – a szerző – a magyar származású lány).
Kivételek előfordulhatnak a szépirodalomban, ahol a korábban megnevezett „hibák” szabadabban kezelendőek, inkább szerzői stílusjegyeknek sorolhatóak be. Például egy versben lehet, hogy találkozunk egybeírt szavakkal, akár több soron át. Ugyanez egy nem szépirodalmi, és nem magánjellegű szövegben öncélúnak, szakmaiatlannak fog hatni.